حق است ولایت مرتضی علی (علی)

اشهد ان علیا ولی الله

حق است ولایت مرتضی علی (علی)

اشهد ان علیا ولی الله

بر سر خاکى

دوشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۵، ۰۹:۰۲ ب.ظ

بر سر خاکی زنی خوش میگریست

گفت مجنونیش که این گریه ز چیست

گفت چشمم تر، دلم غمناک ماند

زین جوان من که زیر خاک ماند

گفت تو در خاکی! او در خاک نیست

کو کنون جز نور جان پاک نیست

تا که در تن بود، جایش خاک بود

چون بمرد از خاک رست و پاک بود

گرچه تن را نیست قدری پیش دوست

یوسف جان در حریم خاص اوست

چون بغایت بود رتبت روح را

کرد تنبیه از پی او نوح را

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۱۱/۰۴
نویسنده ناشی