حق است ولایت مرتضی علی (علی)

اشهد ان علیا ولی الله

حق است ولایت مرتضی علی (علی)

اشهد ان علیا ولی الله

یا مهدى

جمعه, ۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵ ب.ظ

✧✦✧ ____________ ✧✦✧

🔻 در آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، بر دوستى عدهاى تأکید شده است؛

☜ از جمله دوستى با پرهیزگاران، صبرپیشگان، نیکوکاران، پاکان، عدالت

پیشگان، جهادگران، توکل کنندگان و تائبان. 

❅ بنابراین نباید پنداشت که خداوند، دوستى را منحصر در خویش ساخته است.

اخلاق و معنویت

🔹 بر اساس فرهنگ دینى، به دلیل آنکه محبّت نوعى وحدت پیدا کردن محبّ با محبوب است )یعنى محبّ همان جا است که محبوب او در آنجاهست ومحبّ با محبوب خود است، و از او جدا نخواهد بود(، باید محبوبانى را برگزید که محبّان حقیقى حضرت حق و محبوبان خداوند متعال باشند تا انسان با آنان و در عالم آنها )

Hamid Masumi

✧✦✧ ____________ ✧✦✧

🔻 در آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، بر دوستى عدهاى تأکید شده است؛

☜ از جمله دوستى با پرهیزگاران، صبرپیشگان، نیکوکاران، پاکان، عدالت

پیشگان، جهادگران، توکل کنندگان و تائبان. 

❅ بنابراین نباید پنداشت که خداوند، دوستى را منحصر در خویش ساخته است.

اخلاق و معنویت

🔹 بر اساس فرهنگ دینى، به دلیل آنکه محبّت نوعى وحدت پیدا کردن محبّ با محبوب است )یعنى محبّ همان جا است که محبوب او در آنجاهست ومحبّ با محبوب خود است، و از او جدا نخواهد بود(، باید محبوبانى را برگزید که محبّان حقیقى حضرت حق و محبوبان خداوند متعال باشند تا انسان با آنان و در عالم آنها )در جوار قدس حضرت(، مقصود و شاهد وجه کریم او باشند.

🔸 به هر حال محبّت دوستانى که آدمى را به خدا نزدیک کرده و به محبوب اصلى و ازلى رهنمون میگرداند، ایرادى ندارد؛ 

امّا دوستى با کسانى که انسان را از

خدا دور نموده و وى را به بیراهه میکشانند، در فرهنگ اسلام تحریم شده است.

❉ امّا دو دوست مؤمن که زندگىشان را بر اساس دوستى در « : حارث از امام على علیه السلام نقل میکند که ایشان درباره دو دوست مؤمن و دو دوست کافر فرمود

⇚ راه فرمانبرى از خدا گذاشته و بر اساس آن، با یکدیگر بخششها کردند و به یکدیگر مهر ورزیدند؛ چون یکیشان پیش از دیگرى بمیرد و خداوند جایگاه او

را در بهشت به او نشان دهد، به شفاعت از دوستش مىپردازد و میگوید: پروردگارا! 

🔹 دوستم، فلانى مرا به فرمانبرى از تو فرمان میداد و از معصیت و نافرمانى

تو بازم میداشت، پس او را بر همان هدایتى که مرا به آن استوار داشتى، استوار بدار، تا آنچه را به من نشان دادهاى به او نیز نشان دهى.خداوند نیز دعاى اورا مستجاب میکند و چون این دو یکدیگر را نزد خداوند عز و جل میبینند، هر یک از آنان به دوستش میگوید: 

✿ خداوند به تو دوست پاداش خیر دهد، تومرا به فرمانبرى از خداوند، فرمان میدادی و از نافرمانى او بازم میداشتی.

▫ امّا دو کافرى که بر اساس نافرمانى خدا با یکدیگر دوستى کردند و بر اساس آن به یکدیگر بخششها نمودند و مهر ورزیدند، پس چون یکیشان پیش از

دوستش بمیرد، خداوند جایش را در آتش به او نشان دهد.

✧✦✧ ____________ ✧✦✧

وى میگوید:

✱ پروردگارا! فلان دوستم مرا به نافرمانى از تو فرمان میداد و از فرمانبریات بازم میداشت، پس او را بر ادامه گناهانى که مرا بر آن استوار داشت، استوار بدار تا عذابى را که به من نشان دادى به او نیز نشان دهى.پس چون در قیامت یکدیگررا نزد خداوند میبینند، هر یک از آنان به دوستش میگوید: 

🔻 خداوند به تو جزاى بد بدهد؛ مرا به نافرمانى از خدا فرمان دادى و از فرمانبریاش باز میداشتی:

آن گاه حضرت این آیه را تلاوت فرمود: 

🔸 الْأَخِلَّاءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِینَ.

◆🔹 ̄🔹◆

💠◈ ̄🔹❃🔹 ̄◈💠

‏(کانال تلگرام ارباب مهدی)

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۱۱/۰۸