حق است ولایت مرتضی علی (علی)

اشهد ان علیا ولی الله

حق است ولایت مرتضی علی (علی)

اشهد ان علیا ولی الله

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

حقم نگهدارتون یا علی مدد

Ali Khalaj Tayefeh

یاد لبان سرخ تو بوسه زدم مینای خود

دلخوش شوم ازیاد تو عمری در این دنیای خود

گه می شوم زاهد نما گه در منا جات و دعا 

گه می روم طور و صفا گه سا کنم سینای خود

نجوا کنم مجنون وار جویم ترا دیوانه وار

ببریده ام از غیر یا ر از جنت و عقبای خود 

زلف سیاه طره ات ناز و ادا و غمزه ات

چون کشتی بشکسته ام در موج و در دریای خود

مست نگاه دلبرم مجنونیان را مهترم 

گه گریم و گه خندمش صبح و مسا شب های خود

حال من دیوانه را دیوانه گان دانند و بس

ای و مرا عاقل نما برهان . غم و درد های خود

یاد توام یا دم نما گاهی دلم شادم نما 

در احتضار بسترم لرزانم از تب های خود

نوری تو در قلب خلج کی وارهم زین درد و رنج

تو با منی غافل منم ماندم در این رویای خود

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۶ ، ۱۷:۵۲
نویسنده ناشی